mus_interpolation_type Derived Type

type, public :: mus_interpolation_type

definition of the used interpolation method


Inherits

type~~mus_interpolation_type~~InheritsGraph type~mus_interpolation_type mus_interpolation_type type~mus_interpolation_stencil_type mus_interpolation_stencil_type type~mus_interpolation_type->type~mus_interpolation_stencil_type weightedAvgStencil type~mus_interpolation_config_type mus_interpolation_config_type type~mus_interpolation_type->type~mus_interpolation_config_type config type~mus_interpolation_method_type mus_interpolation_method_type type~mus_interpolation_type->type~mus_interpolation_method_type fillFinerFromME, fillMineFromFiner type~tem_intpmatrixlsf_type tem_intpMatrixLSF_type type~mus_interpolation_method_type->type~tem_intpmatrixlsf_type intpMat_forLSF

Inherited by

type~~mus_interpolation_type~~InheritedByGraph type~mus_interpolation_type mus_interpolation_type type~mus_scheme_type mus_scheme_type type~mus_scheme_type->type~mus_interpolation_type intp type~mus_varsys_solverdata_type mus_varSys_solverData_type type~mus_varsys_solverdata_type->type~mus_scheme_type scheme type~mus_varsys_data_type mus_varSys_data_type type~mus_varsys_data_type->type~mus_varsys_solverdata_type solverData

Contents


Components

TypeVisibilityAttributesNameInitial
type(mus_interpolation_config_type), private :: config

Information loaded from config file

type(mus_interpolation_method_type), private, allocatable:: fillFinerFromME(:)

Interpolation routines to fillFiner Size: interpolation order

type(mus_interpolation_method_type), private :: fillMineFromFiner

Interpolation routines to fillCoarser

type(mus_interpolation_stencil_type), private :: weightedAvgStencil

stencil for weighted average interpolation